ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์